• Relatietherapie

   

  Geen andere relatie in het leven kent zoveel kleurnuances als een liefdesrelatie. In goede zin en in slechte zin. Een liefdesrelatie ligt qua beleving en intensiteit het dichtstbij de relatie die wij hebben gehad met onze ouders. Met het verschil dat de ouder-kind relatie meestal onvoorwaardelijk is en een liefdesrelatie voorwaardelijk. Dit zorgt nogal eens voor verwarring, want bij het aangaan van een liefdesrelatie wordt onze behoefte aan verbinding, koestering, afhankelijkheid en fysieke aanraking geactiveerd, vaak in een vorm die we (her)kennen vanuit ons kind zijn. Daarnaast kunnen ervaringen uit voorgaande liefdesrelaties zijn sporen nalaten in hoe je je manifesteert in een nieuwe relatie.

   

  Al deze ervaringen en verwachtingen plakken we op onze geliefde en dat werkt meestal niet zoals we willen. Onze aangeleerde overlevingsstrategieën en opgebouwde gewoontes kunnen behoorlijk in de weg zitten bij het bouwen aan een volwassen duurzame, liefdevolle, harmonieuze liefdesrelatie in verbinding met elkaar.

   

  Omdat je lang niet altijd zicht hebt op alle gebeurtenissen in het verleden en de impact die dit heeft op jou als volwassene, kan je verstrikt raken in ruzies, onbegrip, gedragingen van aantrekken en afstoten, aanval en verdediging, en miscommunicatie, zonder dat je echt doorhebt wat hiervan de oorzaak is en wat nu eigenlijk de onderliggende behoefte is. Voor je het weet kom je in een vicieuze cirkel en lijkt alleen het beëindigen van de relatie de enige optie.

   

  Samen bouwen aan een duurzame liefdevolle relatie kan een behoorlijke uitdaging zijn, waar je soms best wat hulp bij kan gebruiken!

   

  EFT - Emotionally Focused Therapy

  Durven erkennen dat je emotioneel gehecht bent aan elkaar en hierin dus afhankelijk bent, net zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders voor koestering, begrip en troost is een belangrijke sleutel. De therapie richt zich op het versterken van de emotionele band met je partner door patronen en triggers te herkennen en erkennen en te transformeren, waardoor je weer open kunt staan voor elkaar, ontvankelijk bent en op elkaar afgestemd raakt. Kortom, (weer) instaat bent elkaar te zien en te begrijpen en de liefde weer te blaten stromen.

   

  Relatietherapie Met Jantien is geen quick fix, het vraagt toewijding en bereidheid om naar jezelf te kijken en aan jezelf en jullie relatie te willen werken.

   

  Natuurlijk doen we dit samen, stap voor stap in een veilig tempo, een tempo dat jullie past!

All Posts
×