Terug naar site

Ouderverstoting strafbaar?

· Scheiden,co-ouderschap,ouderverstoting

Ouderverstoting - Psychische mishandeling

Ik las net een artikel in de NRC (zie onder) over het strafbaar stellen van vaderverstoting. Hoewel ik liever de term 'ouderverstoting' zou willen gebruiken, geeft het artikel inzicht in de gevolgen van verstoting door één van de ouders, van de andere ouder, in een scheidingssituatie. Kinderen lijden enorm onder deze vorm van psychische mishandeling, welke vaak langdurige mentale gevolgen heeft. Ze staan volkomen machteloos. Het strafbaar maken van ouderverstoting zou een oplossing kunnen zijn, echter de weg daar naartoe is vaak lang en mentaal verwoestend voor de verstoten ouder en de kinderen.

Fifty-Fifty als uitgangspunt

Er wordt in het artikel ook een suggestie gedaan voor het verplicht stellen van gedeeld ouderschap als uitgangspunt bij een scheiding. Hoewel ik niet per sé altijd voorstander ben van een fifty-fifty verdeling van het ouderschap, zou dit het risico op ouderverstoting in praktische zin wel verkleinen. Of dit ook de oplossing is voor de mentale beschadiging die ouders veroorzaken door negatieve uitlatingen over de andere ouder, is de vraag...

Voor de kinderen!

Omdat dit nog maar de vraag is, heb ik een oproep aan alle scheidende en gescheiden ouders... Er is maar één ding dat je echt 'voor de kinderen' kan doen en dat is ervoor zorgen dat jouw eigen pijn, teleurstelling en verdriet niet leidend worden in het scheidingsproces. Zoek hulp om inzicht te krijgen in het onderscheid tussen jouw emoties en het stuk waar het gaat om een veilige een geborgen zorg voor de kinderen in deze voor hen machteloze situatie. Dan ben je er voor de kinderen en neem je de verantwoordelijkheid voor jouw eigen stuk!

Ouderverstoting strafbaar stellen? Ik ben voorstander, maar dan wel met de verplichting aan ouders om ook op mentaal vlak bijstand te accepteren, die wat mij betreft verplicht wordt opgelegd!

Lees het Artikel NRC!

Met Jantien - Begeleiding bij scheiding en Samengesteld gezin