Terug naar site

Familiegroepsplan

Je staat er niet alleen voor

· Familiegroepsplan,Scheiding,Amsterdam

Het is al zo oud als de mensheid, de zorg voor elkaar die verder gaat dan alleen ons eigen gezin. We zijn het verleerd om in onze individualistische samenleving hulp te vragen aan vrienden, familie en dierbaren en dat kan het goed lastig maken op het moment dat je gaat scheiden. Want dan kom je er ‘alleen voor te staan’, althans zo voelt dat.

 

We proberen het eerst allemaal zelf. De scheiding regel je samen, het is jullie gezin en jullie als geen ander weten hoe je dit moet regelen… toch? Jullie die allebei rondlopen met je eigen kwetsuren, verdriet, angst en gevoel van onmacht en onbegrip. Al die emoties kunnen er voor zorgen dat je de situatie niet meer zo goed overziet en dat zaken wellicht onnodig escaleren, waardoor je misschien niet de juiste beslissingen neemt in het belang van jezelf, je ex-partner en de kinderen.

Laat de situatie niet onnodig escaleren en vraag hulp aan dierbaren en eventueel professionals en maak samen een ‘familiegroepsplan’. Een familiegroepsplan is een plan dat je met hen als groep opstelt ten behoeve van een goede zorg, een goede samenwerking in het gezin en het helpt bij het maken van constructieve afspraken en het houden van toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.  

Maar het familiegroepsplan is meer, het zorgt er ook voor dat je de regie in eigen handen houdt op het moment dat zich ernstigere problemen voordoen. Zo is in de nieuwe jeugdwet (via een amendement) opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken. Alle betrokken hulpverleners moeten hun eigen hulpverlenersplannen baseren op het familiegroepsplan.

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de hulpverleningsplannen (voor kinderen en jeugdigen) te baseren op het familiegroepsplan. Als ouders kan je overigens afzien van het recht op dit familiegroepsplan, maar als de situatie het maar enigszins toelaat, is het wel aan te raden er één te maken!

Met Jantien begeleidt gezinnen bij het maken van een familiegroepsplan!