Terug naar site

Samengesteld Gezin 10 Tips!

· Samengesteld gezin,Stiefplan,MetJantien,relaties,Stiefouders

Niets zo heerlijk om na een scheiding een nieuwe liefde te ontmoeten en te bouwen aan een toekomst samen. Je ziet het leven weer van de positieve kant, en wil dit graag delen met de kinderen...

...Hier stopt de euforie regelmatig, want wat voor jou zo leuk is, is voor de kinderen een nieuwe situatie die zij helemaal niet beleven vanuit jouw verliefde gevoel. Zij worden geconfronteerd met een nieuw persoon waar jij blijkbaar dol op bent, maar die zij helemaal niet kennen. Wat betekent dit voor hen? Hou jij dan minder van ze, wordt dit ineens een nieuwe ouder waar ze naar moeten luisteren? Betekent dit dan echt dat papa en mama nooit meer bij elkaar komen? Iets wat kinderen stiekem toch nog altijd blijven hopen, hoe oud ze ook zijn.

Er komt heel wat op je af in deze nieuwe situatie. Het vraagt van jou als ouder om met aandacht de kinderen te begeleiden. Ondertussen kan de relatie met je nieuwe partner flink onder druk staan en lijkt de romantiek plaats te moeten maken voor allerlei dagelijkse discussies over opvoeding, ouderschap etc.

Het helpt als je je ervan bewust bent dat samengestelde gezinnen niet alleen complex zijn wat betreft de structuur maar ook vanwege de cultuur in de gezinnen.

De 10 geboden voor het samengestelde gezin helpen je een stuk opweg!

  1. Ben je ervan bewust dat het nieuwe gezin geen kerngezin ('oorspronkelijk' gezin) is
  2. Het is belangrijk om met zijn allen over de nieuwe situatie te praten
  3. Neem als stiefouder niet te snel de rol van moeder of vader op je
  4. Stel als partners de regels voor de kinderen vast
  5. Steun je nieuwe partner in het bijzijn van de kinderen
  6. De liefde voor je eigen kinderen is anders dan voor stiefkinderen, de liefde kan groeien
  7. Vat dwarsliggend gedrag van kinderen niet persoonlijk op, maar zie het als een uiting van de moeite die kinderen kunnen hebben met de nieuwe situatie
  8. Stiefouders en stiefkinderen zijn overgevoelig en betrekken veel op zichzelf
  9. Blijf als partners aan je relatie bouwen 
  10. Als stiefouder is het belangrijk om iets te doen waar je goed in bent, bijvoorbeeld inspiratie halen uit een baan of hobby. Dit als tegenwicht voor onzekere gevoelens!

Coaching en Begeleiding - taboe voorbij

Begeleiding inschakelen bij het vormen van zo'n nieuwe groep, het samengestelde gezin, blijkt in de praktijk geen overbodige luxe te zijn. En toch merk ik dat hier nog vaak een horde genomen moet worden voordat er hulp gevraagd wordt. Het lijkt erop dat een scheiding al een gevoel van 'falen' achterlaat, wat maakt dat veel mensen zichzelf de taak opleggen 'hét' een volgende keer toch zeker wel te moeten kunnen.

Het is goed te weten dat zo'n nieuwe samenstelling écht anders werkt dan een 'gewoon gezin'. Er spelen zoveel emoties en trekkrachten, waar je je in eerste instantie niet bewust van bent, maar die wel voor erg veel onbegrip, frustratie en ontwrichting kunnen zorgen binnen jouw samengestelde gezin.

Schroom niet om hulp te vragen als je merkt dat het vormen van jouw samengestelde gezin moeizaam verloopt. Ik help jullie graag bij het proces en het vormgeven van een samenstelling die bij jullie past.

Groeten,

Jantien

Met Jantien - Relatiebegeleiding, ook bij scheiding en voor het samengestelde gezin!